ICT oplossingen voor het
      Midden- en kleinbedrijf
 beheer - service - cloud - hardware - software - telefonie
 ICT specialist in de 
      Grafimedia sector

 beheer en service voor Windows & Apple Mac 

 ICT oplossingen in de
      Agrarische sector

 voor veehandelaren - eierhandel - mengvoeders - fouragehandel - loonwerk


Nieuwe FARM licenties zijn beschikbaar

Voor klanten die er recht op hebben zijn de nieuwe FARM licenties beschikbaar. Deze zijn reeds per mail naar u verstuurd.

Let op: Alle builds lager dan 6503 hebben een einddatum van 30-4-2016. Op onze downloadpagina kunt u de nieuwste FARM versie eventueel downloaden.